Sergija za pomoć narodu Sirije: Džemat GAM iz St. Gallena u Švicarska prikupio 18.500 KM

30 dec

Sergija za pomoć narodu Sirije: Džemat GAM iz St. Gallena u Švicarska prikupio 18.500 KM

Na tragu posljednjih dešavanja u Siriji, a posebice u Halepu, Rijaset Islamske zajednice u BiH je organizirao prikupljanje finansijske pomoći za narod Sirije. Vjernici su pozvani da svojim prilozima podrže ovu akciju i omoguće da se na razne načine zbrinu hiljade djece, staraca i raseljenih lica.

Džemat Gazi Alijin mesdžid iz St. Gallena, koji broji svega 300 članova, je prepoznao važnost i potrebu prikupljanja pomoći i uložio značajne napore u animiranju svoga članstva da uzmu učešće u ovoj korisnoj aktivnosti.

Tako da konačna cifra prikupljenih sredstava prikazanih u konvertibilnim markama iznosi nešto više od 18.500 KM.

Potrebno je spomenuti da ovo nije prvi put da džemat Gazi Alijin mesdžid iz St. Gallena ima zapažene rezultate u pružanju pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Ovdje izdvajamo primjer kada je nakon poplava u BiH, maja 2014. godine, ovaj džemat sakupio i realizirao pomoć u vrijednosti većoj od 100.000 CHF (180.000 KM). Od ovih sredstava su izgrađene tri porodične kuće Bošnjacima iz Podrinja, a koji su ostali bez svojih domova kao posljedica velikih klizišta.

Pored ovih humanitarnih aktivnosti džemat GAM se ističe i u akcijama prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra koje svake godine organizira Rijaset Islamske zajednice u BiH. U prošlogodišnjoj akciji ovaj džemat je sakupio 57.980 CHF (105.000 KM) i nalazi se među desetak najuspješnijih džemata Islamske zajednice u BiH.