Prijava za 2. džumu-namaz, 14.05.2021. – termin u 16:45 sati

Latest Past događaji

Prijava za 2. džumu-namaz, 14.05.2021. – termin u 16:45 sati

Islamski centar GAM Lindentalstrasse 2, St. Gallen

Poštovani vjernici, još uvijek smo obavezi poštovati upute vezane za okupljanja. Maksimalan broj prisutnih osoba na džuma-namazu je 50. Upravo iz tog razloga smo prijave ograničili na 50 osoba. Nadamo se, ako Bog da, da će se uskoro popraviti stanje i da će broj prisutnih na džuma-namazu povećan ili biti […]

Dan džamija

Islamski centar GAM Lindentalstrasse 2, St. Gallen