Prijava za džuma-namaz – 19.02.2021. (doći max. 10 min prije)

Prijava za džuma-namaz – 12.02.2021. (doći max. 10 min prije)

Poštovane džematlije, još uvijek smo obavezi poštovati upute vezane za okupljanja. Maksimalan broj prisutnih osoba na džuma-namazu je 50. Upravo iz tog razloga smo prijave ograničili samo na članove džemata. Nadamo se, ako Bog da, da će se uskoro popraviti stanje i da će broj prisutnih na džuma-namazu povećan ili […]

PRIJAVA ZA DRUGU DŽUMU – 12.02.2021. – TERMIN U 14:00

Poštovane džematlije, još uvijek smo obavezi poštovati upute vezane za okupljanja. Maksimalan broj prisutnih osoba na džuma-namazu je 50. Upravo iz tog razloga smo prijave ograničili samo na članove džemata. Nadamo se, ako Bog da, da će se uskoro popraviti stanje i da će broj prisutnih na džuma-namazu povećan ili […]