Page

Augusta 2015. godine džemat GAM je krenuao u realizaciju projekta “Mali mekteb”.

Mali mekteb predstavlja aktivnost gdje se organizira mektebska nastava za djecu predškolskog uzrasta (polaznike kindergartena), odnosno za polaznike 1. razreda. U proteklim godinama ta djeca obično nisu bila obuhvaćena mektebskom nastavom.

 

U Malom mektebu djeca se druže, crtaju, boje i kroz igru uče prva znanja o islamu.

 

Nastava se odvija nedjeljom u tri grupe u sljedećim terminima:

 

Naziv grupe Početak nastave Kraj nastave Broj časova
1. grupa 10:40 11:25 1 čas
2. grupa 09:00 10:35 2 časa
3. grupa 11:50 13:25 3 časa

 

Muallim polaznika malog mekteba je muallima Mevlida Sijamhodžić