Odbor

Džematski odbor džemata Gazi Alijin mesdžid

Sabahuddin ef. Sijamhodžić

Prvi imam i član džematskog odbora

Meho Šljivar

Predsjednik džematskog odbora

Dževad Zukanović

Drugi imam i član džematskog odbora

Bego Beganović

Zamjenik predsjednika džematskog odbora

Nermin Dizdarević

Sekretar i član džematskog odbora

Haris Beganović

Zamjenik blagajnika i član džematskog odbora

Nefad Šabić

Član džematskog odbora

Alen Agović

Član džematskog odbora

Nermin Talić

Član džematskog odbora