Page

Naša misija

S dubokom vjerom u Boga i Njegovu pomoć i podršku biti na usluzi muslimanima i svim dobrim ljudima u svim aspektima ljudskog života.

Biti vjerni sljedbenici Kur’ana i Sunneta i ljepotom življena u islamu biti dobrim primjerom drugima.

Ispuniti emanet očuvanja islama u našim porodicama i prenijeti plemenitu poruku islama svakom čovjeku koji bude za islam zainteresiran.

Naša vizija

Da svi muslimani budu u svojoj vjeri – islamu – slobodni i punopravni građani švicarskog društva.

Biti oaza za žedne duše. Biti mjesto mira u svijetu buke. Omogućiti i pružiti svaku vrstu pomoći i podrške muslimanima iz šireg područja grada St. Gallena da što predanije služe Bogu Jednom i Jedinom.

Ostvariti materijalne uvjete (novi objekat Islamskog centra) i povećanjem broja članova dodatno ojačati džemat.

Kroz duboku odgovornost prema Bogu i jasno prepoznatljiv doprinos društvenoj zajednici pokazati i uvjeriti švicarsko društvo da islam, muslimani i džamije sa munarama pripadaju Švicarskoj i doprinose njenoj multikulturalnosti kao prepoznatljivom dobru.

Jasan smjer

Duboko smo svjesni da jasnost cilja određuje jasnost puta ka njemu. Naš cilj jeste zadovoljstvo Uzvišenog Boga. Nastojeći postići taj cilj snažno smo motivirani da činimo dobro sebi, svojim porodicama, zajednici i cijelom švicarskom društvu.

Naši prioriteti

Očuvati vjeru i moral u svojim porodicama. Ne zaboraviti i čuvati elemente bošnjačkog identiteta kroz bosanski jezik, bošnjačku historiju, kulturu i običaje.

Naše vrijednosti

Naše vrijednosti proizilaze iz Kur’ana i Sunneta. Posebno ističemo islamski odnos spram očuvanja porodice i moral. Predan rad i trud na putu dobra u ime Onoga koji naše riječi, postupke i djela čuje, vidi i zna.