PRIJAVA ZA DRUGU DŽUMU – 15.01.2021. – TERMIN U 14:00